เที่ยวย่างกุ้ง เมียนมาร์ตัวอย่างถนนบุญกุศล ทำบุญไหว้ของน่าศรัทธารวมหมดมหาเจดีย์ชเดากอง ขอร้องพรเทพทันใจ กับทำเลแลนด์มาร์คอื่นๆ

เป็นเมืองใหญ่ เที่ยวย่างกุ้ง  สิ่งของอาณาเขต เที่ยวย่างกุ้ง ดำรงฐานะนครข้าวของเครื่องใช้พม่าจนถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อรัฐบาลเหล่าทหารขนพระนครเดินยังพาราเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพม่า ย่างกุ้งหมายความว่าภาราพื้นที่ยิ่งใหญ่เต็มที่สรรพสิ่งแคว้นมีประชากรกว่า 7 ล้านคน และเป็นศูนย์มัธยมงานค้าถิ่นสำคัญยิ่งเครื่องใช้พม่า ย่างกุ้งมีจำนวนอาคารยุคอาณานิคมหนาหูหนาตาหัวณถิ่น ย่างกุ้ง ตรงนี้ และเป็นเมืองในยุคประเทศราชในประกอบด้วยคุณสมบัติเฉพาะเฉพาะตัว เศรษฐกิจยุคอาณานิคมประกอบด้วยแก่นขอบขัณฑสีมารอบสถูปสุเลซึ่งขึ้นชื่อว่าเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เขางตรงนี้อีกทั้งดำรงฐานะแผ่นดินก่อตั้งของสถูปชเวดากอง ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพม่า ย่างกุ้งอีกทั้งสดพื้นที่ติดตั้งสุสานสิ่งของจักรพัตราธิราชโมกุลองค์สุดท้าย ซึ่งถูกอังกฤษเนรเทศมายังย่างกุ้งพระขนอง เที่ยวย่างกุ้ง ประเทศพม่า การอลหม่านข้าวของอินเดียในปี ค.ศ. 1857 ย่างกุ้งกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานมิเพียงพอเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่น ๆ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าจะมีการฟื้นฟูตึกเรือนพร้อมทั้งตึกเชิงพาณิชย์เก่าแก่หลายแห่งในใจกลางเมืองย่างกุ้ง แต่ทว่าส่วนผละดาวเทียมแนวรอบๆจำนวนมากของเมือง ยังมีความยากจนและขาดแคลนรูปร่างตำแหน่งมูลฐาน ตั้งแต่ประกาศเปิดประเทศ ก็มีจ้านเที่ยวเตร่หลั่งไหลเข้ามาคลาไคลเปล่าขาดสาย เพราะที่อุดมสมบูรณ์และศิลปวัฒนธรรมถิ่นที่ยังคงความดั้งเดิม และมั่นใจว่า มัณฑะเลย์ ก็ดำรงฐานะเอ็ดแห่งตัวเมืองบริเวณเสี่ยวๆ อยากไปเที่ยวมากมุทธา เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์ย่างกุ้ง ทำนองเป็นแม่นมั่น เพราะมัณฑะเลย์เต็มจากไปอีกด้วยทำเลประพาสต้นเป็นอันมากทั้งทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติสิ่งแสนนิ่ง ที่สำคัญผู้คนก็น่ารักสดใส ยิ้มแย้มตั้งใจเป็นประโยชน์มาก ๆ เลย  ว่าแต่มัณฑะเลย์จะประกอบด้วยสิ่งไรน่าเที่ยวเตร่บ้างตรงนั้น เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์พม่า ดิฉันไปลุยกักคุมเลย

 

เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง หมายถึงอดีตกาลนครสิ่งประเทศพม่า เป็นราชธานีแห่งสุดท้ายในยุคสิ้นสุดการปกครองโดยระบอบกษัตริย์ มีพระเจ้าธีบอ (แห่งราชวงศ์อลองพญา) ยังไม่ตายราชันอวัยวะโหล่ มัณฑะเลย์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศพม่า รองจากย่างกุ้งและเนปยีดอร์ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี น้ำกับธรรมดาอุดมสมบูรณ์ ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย ด้วยความที่ดำรงฐานะประเทศพุทธแล้วก็ประพฤติแยกออกกูพบเห็นวัดวาวาอารามมากมายทั่วทั้งเมือง ปัจจุบันมัณฑะเลย์กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศพม่า สดแกนกลางงานทำการค้า เที่ยวย่างกุ้ง ราคาถูก แนววิภาคทิศอุดร และยังเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคม เพราะมัณฑะเลย์มีทั้งท่าเรือที่คึกคักและท่าอากาศยานที่ตามสมัยครอบครองเครื่องใช้ตัวเอง รวมทั้งถนนหนทาง ย่านธุรกิจ และความเจริญภายในเมืองก็อยู่ในระดับดีทีเดียว พระราชวังมัณฑะเลย์ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ที่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ปลูกด้วยไม้สักตลอดขนอง ยังไม่ตายพระราชตำหนักที่มีอยู่คดีงดงาม เที่ยวย่างกุ้ง ราคาประหยัด มิดหมีมัตถกแห่งเอ็ดในทวีปเอเชีย มีคูน้ำล้อมรอบพระราชวัง และเป็นพระราชวังที่สุดท้ายของพระเจ้าธีบอ มหิบดีตัวสุดท้ายแห่งหนพระราชวงศ์คองบองพร้อมด้วยแห่งประวัติศาสตร์พูกามที่นี่มีจุดชมวิวพาโนรามาบนหอคอยสูง 6 ชั้น บอกเลยว่าสวยงามและอากาศดีสุด ๆ เลย พระราชมณเฑียรทอง คือพระตำหนักเก่าของพระเจ้ามินดง นฤมิต เที่ยวย่างกุ้ง แพคเกจ รุ่งไล่ตามแม่พิมพ์ศิลปะพุกามแท้ๆ เคลื่อนไม้สักทองพร้อมกับใช้กนกหยุดเนื้อตัวอารามทั้งหลัง ทำให้วัดมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Golden Palace Monastery จุดดีอีกแผนกของวัดชเวนันดอว์รวมความว่าประทุนแดนปลูกสร้างขึ้นที่ เที่ยวย่างกุ้ง เทพทันใจ สัณฐานละม้ายคล้ายคลึงพร้อมสติวิปลาส 5 ชั้น และได้รับการแกะสลักเนื้อไม้อย่างงามตาคือคุณสมบัติเฉพาะเลวเขตจะเลียนด้าน
 
ปฏิมากรน่านับถือข้าง เที่ยวย่างกุ้ง เจดีย์ชเดากอง ที่อยู่แฝดนครสิ่งเมืองพุกาม ซึ่งประดิษฐานอยู่ในเมืองมัณฑะเลย์ ชาวพม่าอีกทั้งเลื่อมใสนินทาบรรพชิตใหญ่มัยมุนิอวัยวะตรงนี้คือพระพุทธรูปที่มีชีวิต พวกเขาจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายพระมหามัยมุนี วิธีการแห่งแบบแผนก็ชักจะพลัดพรากผลาญพระพุทธรูปใบหน้าเหตุด้วยน้ำอบเสาวคนธ์คละทานาคา และใช้แปรงกาญจนาถูที่พระโอษฐ์ (เหมือนแปรงฟัน) หากนักท่องเที่ยวสนใจก็ทำเป็นร้องขอร่วมมือพระราชพิธีกับชาวพม่าเพื่อเป็นสิริมงคล มหาคีรีแห่งมัณฑะเลย์ เป็นศิงขร เที่ยวย่างกุ้ง ราคา ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมัณฑะเลย์ สูงถึง 236 เมตรรวมหมดไศลเต็มไปด้วยรูปปั้นและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าแจกความให้เกียรติอักโข เริ่มตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปตราบใดชายดีเลิศ ไม่ว่าจะเป็นวิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปชเวยัตดอร์ วิหารซูตองพญา และพระพุทธรูปสี่ทิศ และระวางสำคัญยังยังมีชีวิตอยู่จุมชมทิวทัศน์ที่สวยปังอลังการที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สะพานอูเบ็ง ได้ชื่อว่าเป็นสะพาน เที่ยวย่างกุ้ง สถานที่ท่องเที่ยว ขอนไม้แผ่นดินยาวเหยียดยอดในที่พิภพ ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี กอบด้วยความแถวถ้วนทั่ว 1,200 เมตร ที่พิเศษยิ่งกว่าคือเป็นตะพานพืชณเนรมิตผละไม้สักจริง ๆ รื้อถอนมาจากพระราชวังเก่าที่กรุงอังวะ สะพานอูเบ็งถือเป็นแลนด์มาร์คดีเลิศได้รับความนิยมของนักเที่ยวจนถึงมาหาเยี่ยมเยียนมัณฑะเลย์ ยิ่งเป็นช่วงเย็นๆ ศักยดูวิวทิวาจม เที่ยวย่างกุ้ง พม่า พื้นที่โศภาเต็มที่ได้แบบเต็มตาเลย เจดีย์ชเวสันดอว์ เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของภควัตแดนเก่าและปรากฏยี่บุรีมานานนม สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์เอ็ดแห่งหนเขตพุกาม นอกจากขึ้นมาสักการะเพื่อจะกรณีหมายถึงขวัญจากนั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถชมวิวทุ่งเจดีย์ของพุกามที่งามผุดผ่อง พร้อมกับกว้างใหญ่ เที่ยวย่างกุ้ง โปรโมชั่น ไกลลิบสุดบุตรหูดวงตาได้อีกด้วย ยิ่งเป็นช่วงเย็นๆสถานที่ภาสกรกำลังพลหล่นพื้นดิน รับรองว่าจะต้องเป็นภาพที่ควรจะตราตรึงใจเช่นเป็นมั่นเหมาะ