ช่างเทคนิค CNC ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญทางด้าน เทคนิคCNC อิเลคโทรนิค CNC ซ่อมบำรุง CNC

ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดงานกลึงเป็นสิ่งที่ ช่างเทคนิค CNC ควรรู้ หนึ่งในงานพื้นฐานทางวิศวกรรมที่เป็นกระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปชิ้นงานจากโลหะที่เป็นรูปทรงกระบอกสมมาตรเป็นหลัก การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรด้วยคำสั่งเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ให้กลายเป็นรูปทรงที่เราต้องการ ระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบอิเลคทรอนิกส์ จะทำการประมวลผล และ สั่งการเพื่อให้เครื่องจักรทำงาน โดยการกลึงเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ความแม่นยำและความชำนาญสูง เกิดการเคลื่อนที่จากชุดคำสั่งต่าง ๆ หรือกระทำตามเงื่อนใขที่ถูกกำหนด มิฉะนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ทำให้มีผู้คิดค้นเครื่องจักรกล (Machine Tools) เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ในการขับแกนต่าง ๆ ให้เคลื่อนที่ได้ตามทิศทางที่ต้องการ ที่ช่วยในการกลึงให้ได้แม่นยำยิ่งขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้นมา นั่นคือ เครื่องกลึง CNC

หน้าที่ความรับผิดชอบของ ช่างเทคนิค CNC

1. ช่างเทคนิค CNC มีหน้าที่ดูแลระบบเครื่อง CNC เครื่องกลึง CNC (Computer Numerical Control) สั่งการจากชุดคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ขั้นต้นจนสิ้นสุดการทำงาน  โดยชุดควบคุมจะได้รับข้อมูลขั้นตอนการทำงาน เครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ทำงานได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทุกขั้นตอนก่อนทุกครั้ง และสร้างเป็นโปรแกรม เพื่อให้ชุดควบคุมทำงานได้สำเร็จ เพื่อทำการผลิตชิ้นส่วนวัสดุให้ได้ขนาดและรูปทรงตามที่ต้องการด้วยการกลึง ถูกพัฒนา มาให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องจักรเนื่องจากความสะดวก เหมาะสำหรับงานกลึงที่ต้องการความละเอียดหรือมีความซับซ้อนสูง

2. ช่างเทคนิค CNC มีหน้าที่ซ่อมแซมเครื่อง CNC การส่งข้อมูลสำหรับการประมวลผล จำเป็นต้องใช้ ช่องสื่อสารต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น เพราะการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาเช่นเดียวกับภาษาที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้เครื่องกลึง CNC สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของเครื่องจักรแบบเดิมๆ ได้ ฟังก์ชันที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการทำงานควบคุมเครื่องจักรให้เปลี่ยนจากความเร็วการป้อนปกติเป็นความเร็วสูง หรือควบคุมการทำงานจากการหมุนตามเข็มให้หมุนกลับทางคือทวนเข็มและอื่น ๆ ทั้งความละเอียดในการควบคุมที่ละเอียดถึง 0.001 mm. การเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งด้วยความเร็วสูงสุดของเครื่อง รวมถึงสามารถควบคุมเครื่องกลึงได้หลายเครื่องในคราวเดียว เคลื่อนในแนวตรงโดยมีอัตราป้อน ทำให้นอกจากความละเอียดแล้ว แนวโค้งและมีการป้อนตามเข็มนาฬิกา เรายังสามารถได้ชิ้นงานหลายชิ้นด้วยความรวดเร็วอีกด้วย

3. ช่างเทคนิค CNC มีหน้าที่ตรวจสอบและสั่งซื้ออะไหร่เครื่อง CNC การเคลื่อนที่เชิงเส้น เพื่อควบคุมเครื่องจักรให้เคลื่อนที่ในเชิงเส้น นอกจากเครื่องกลึงแล้ว ระบบ CNC ยังถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักรที่หลากหลาย เคลื่อนไปทางขวาหรือมาทางซ้าย เวลาโปรแกรมก็เป็นการโปรแกรมลงในค่าของแกน X ส่วนการโปรแกรมให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าและด้านหลังนั้นเป็นการโปรแกรมในค่า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ เครื่องเจียร หรือแม้แต่เครื่องตัด ส่วนการเคลื่อนที่ของหัวจับแกนขึ้นหรือลงก็จะใช้ค่าในแนวแกน Z ในการควบคุมการเคลื่อนที่ในแต่ละแกนจะมีทั้งค่าบวกและลบ ขึ้นอยู่กับทิศทางของการเคลื่อนที่ โดยเครื่องหมายบวกไม่ต้องพิมพ์สามารถตัดออกได้ เพื่อให้ชิ้นงานที่สวยงานและซับซ้อนยิ่งขึ้น ตรวจสอบ DMG Mori เครื่องกลึง CNC ระดับโลก

4. ช่างเทคนิค CNC มีหน้าที่วางระบบเครื่อง CNC ด้านโครงสร้างเครื่องกลึง CNC จะมีความคล้ายกับเครื่องกลึงมือ การผลิตในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปกว่าอดีตมากมาย เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบคอมพิวเตอร์ก็มีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตมาขึ้นตามไปด้วย หรือเครื่องกลึงแบบ Manual มากพอสมควร การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาให้กระบวนการผลิตนั้นมีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ เพื่อให้การผลิตนั้นมีความแม่นยำ เที่ยงตรง ทว่าจะมีข้อแตกต่างหลักๆ ในด้านการควบคุมการทำงาน สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ สามารถทำงานซ้ำๆ ได้อย่างถูกต้อง และการตรวจวัด ซึ่งเครื่องกลึง CNC มีการเพิ่มในส่วนดังต่อไปนี้เข้ามา ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ในการผลิตทั้งในลักษณะการผลิตเป็นจำนวนมาก เพื่อการวัดและสร้างชิ้นงานที่เที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้น

5. ช่างเทคนิค CNC มีหน้าที่พัฒนาระบบเครื่อง CNC พัฒนาแบบจำลองชิ้นส่วนจากแบบที่ได้รับ เพื่อประเมินและแก้ไขข้อมูลของชิ้นส่วนที่ออกแบบ เพื่อให้ยอมรับได้ในการผลิต ระบบขับเคลื่อน ประกอบด้วยสองระบบหลัก เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนที่ออกแบบเพื่อให้สามารถผลิตได้ สิ่งนี้อาจรวมถึงการเพิ่มมุมสอบ ระบบส่งกำลังหลักและระบบขับเคลื่อนแกน พัฒนาแบบจำลองของชิ้นส่วนที่แตกต่างกันออกไปสำหรับขั้นตอนที่แตกต่างกันในกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน ระบบส่งกำลังเครื่องกลึง CNC จะใช้เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) จะเป็นค่าควบคุมที่นำไปป้อนเข้าเครื่องจักรเพื่อดำเนินการผลิตชิ้นงาน ซึ่งสามารถควบคุมความเร็วการหมุน แรงบิด ตำแหน่ง ให้เป็นไปตามความต้องการได้

6. ช่างเทคนิค CNC มีหน้าที่วางแผนและดำเนินงาน เกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง CNC เป็นตัวกำหนดขนาดชิ้นงาน ตำแหน่งอ้างอิงชิ้นงานในแต่ละส่วน ระบบขับเคลื่อนแกน ในระบบนี้จะใช้ สเต็ปเปอร์ หรือ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motor) สามารถจำลองรูปแบบการผลิตจริงก่อนทำงาน กำหนดการใช้เครื่องมือตัดหรือมีดตัดในการผลิต ขั้นตอนและลำดับการใช้เครื่องมือตัดในการผลิต ทำงานร่วมกับระบบควบคุมระยะในการควบคุมแกนให้เข้าตัดชิ้นงานต่างๆ สามารถคำนวณและสร้างรูปแบบการผลิตที่ซับซ้อนได้มากขึ้นตามไปด้วย ระบบจับยึด ระบบจับยึดของเครื่องกลึง CNC มีสองส่วน ารควบคุมเชิงตัวเลขด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล ส่วนที่ใช้จับยึดชิ้นงาน และส่วนที่ใช้จับยึดเครื่องมือ ในที่นี้ของกล่าวถึงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

เพื่อให้การผลิตงานออกมาดีเยี่ยม ช่างเทคนิค CNC ควรมีความใส่ใจและรอบคอบเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งข้อดีของซีเอ็นซี คือความคงเส้นคงวาและความถูกต้องแม่นยำของชิ้นงาน หมายความว่า เมื่อโปรแกรมทำงานถูกกำหนดมาอย่างถูกต้องแล้ว ระบบจับยึดชิ้นงาน หรือ หัวจับ (JAW) ทำหน้าที่ยึดชิ้นงานอย่างมั่นคง จะได้ชิ้นงานที่สวยงามเหมือนกันหมดทุกชิ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้งานได้ เช่น ขาฉิ่งสแตนเลส ขาปรับระดับเครื่องจักร ทำให้สามารถตกแต่ง กลึงชิ้นงานได้อย่างราบรื่น เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติที่มีการทำงานด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยตัวเครื่องจะทำงานตามแบบที่เราได้จัดใส่โปรแกรมการทำงานเข้าไป ซึ่งหัวจับชิ้นงานนี้มีทั้งแบบธรรมดาที่ไม่ตกแต่งรูปร่างอะไร และสามารถใช้ได้หลายภาษา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรชนิดนี้กับงานโลหะที่ต้องการความละเอียดและแม่นยำ หรือแบบพิเศษ ที่ใช้ผลิตงานจำนวนไม่มาก แต่มีความเฉพาะตัวสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *