เที่ยวย่างกุ้ง เมียนมาร์ตัวอย่างถนนบุญกุศล ทำบุญไหว้ของน่าศรัทธารวมหมดมหาเจดีย์ชเดากอง ขอร้องพรเทพทันใจ กับทำเลแลนด์มาร์คอื่นๆ

เป็นเมืองใหญ่ เที่ยวย่างกุ้ง  สิ่งของอาณาเขต เที่ยวย่างกุ้ง ดำรงฐานะนครข้าวของเครื่องใช้พม่าจนถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อรัฐบาลเหล่าทหารขนพระนครเดินยังพาราเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพม่า ย่างกุ้งหมายความว่าภาราพื้นที่ยิ่งใหญ่เต็มที่สรรพสิ่งแคว้นมีประชากรกว่า 7 ล้านคน และเป็นศูนย์มัธยมงานค้าถิ่นสำคัญยิ่งเครื่องใช้พม่า ย่างกุ้งมีจำนวนอาคารยุคอาณานิคมหนาหูหนาตาหัวณถิ่น ย่างกุ้ง ตรงนี้ และเป็นเมืองในยุคประเทศราชในประกอบด้วยคุณสมบัติเฉพาะเฉพาะตัว เศรษฐกิจยุคอาณานิคมประกอบด้วยแก่นขอบขัณฑสีมารอบสถูปสุเลซึ่งขึ้นชื่อว่าเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เขางตรงนี้อีกทั้งดำรงฐานะแผ่นดินก่อตั้งของสถูปชเวดากอง ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพม่า ย่างกุ้งอีกทั้งสดพื้นที่ติดตั้งสุสานสิ่งของจักรพัตราธิราชโมกุลองค์สุดท้าย ซึ่งถูกอังกฤษเนรเทศมายังย่างกุ้งพระขนอง เที่ยวย่างกุ้ง ประเทศพม่า การอลหม่านข้าวของอินเดียในปี ค.ศ. 1857 ย่างกุ้งกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานมิเพียงพอเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่น ๆ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าจะมีการฟื้นฟูตึกเรือนพร้อมทั้งตึกเชิงพาณิชย์เก่าแก่หลายแห่งในใจกลางเมืองย่างกุ้ง แต่ทว่าส่วนผละดาวเทียมแนวรอบๆจำนวนมากของเมือง ยังมีความยากจนและขาดแคลนรูปร่างตำแหน่งมูลฐาน ตั้งแต่ประกาศเปิดประเทศ ก็มีจ้านเที่ยวเตร่หลั่งไหลเข้ามาคลาไคลเปล่าขาดสาย เพราะที่อุดมสมบูรณ์และศิลปวัฒนธรรมถิ่นที่ยังคงความดั้งเดิม และมั่นใจว่า มัณฑะเลย์ ก็ดำรงฐานะเอ็ดแห่งตัวเมืองบริเวณเสี่ยวๆ อยากไปเที่ยวมากมุทธา เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์ย่างกุ้ง ทำนองเป็นแม่นมั่น เพราะมัณฑะเลย์เต็มจากไปอีกด้วยทำเลประพาสต้นเป็นอันมากทั้งทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติสิ่งแสนนิ่ง ที่สำคัญผู้คนก็น่ารักสดใส ยิ้มแย้มตั้งใจเป็นประโยชน์มาก ๆ เลย  ว่าแต่มัณฑะเลย์จะประกอบด้วยสิ่งไรน่าเที่ยวเตร่บ้างตรงนั้น เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์พม่า ดิฉันไปลุยกักคุมเลย

 

เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง หมายถึงอดีตกาลนครสิ่งประเทศพม่า เป็นราชธานีแห่งสุดท้ายในยุคสิ้นสุดการปกครองโดยระบอบกษัตริย์ มีพระเจ้าธีบอ (แห่งราชวงศ์อลองพญา) ยังไม่ตายราชันอวัยวะโหล่ มัณฑะเลย์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศพม่า รองจากย่างกุ้งและเนปยีดอร์ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี น้ำกับธรรมดาอุดมสมบูรณ์ ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย ด้วยความที่ดำรงฐานะประเทศพุทธแล้วก็ประพฤติแยกออกกูพบเห็นวัดวาวาอารามมากมายทั่วทั้งเมือง ปัจจุบันมัณฑะเลย์กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศพม่า สดแกนกลางงานทำการค้า เที่ยวย่างกุ้ง ราคาถูก แนววิภาคทิศอุดร และยังเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคม เพราะมัณฑะเลย์มีทั้งท่าเรือที่คึกคักและท่าอากาศยานที่ตามสมัยครอบครองเครื่องใช้ตัวเอง รวมทั้งถนนหนทาง ย่านธุรกิจ และความเจริญภายในเมืองก็อยู่ในระดับดีทีเดียว พระราชวังมัณฑะเลย์ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ที่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ปลูกด้วยไม้สักตลอดขนอง ยังไม่ตายพระราชตำหนักที่มีอยู่คดีงดงาม เที่ยวย่างกุ้ง ราคาประหยัด มิดหมีมัตถกแห่งเอ็ดในทวีปเอเชีย มีคูน้ำล้อมรอบพระราชวัง และเป็นพระราชวังที่สุดท้ายของพระเจ้าธีบอ มหิบดีตัวสุดท้ายแห่งหนพระราชวงศ์คองบองพร้อมด้วยแห่งประวัติศาสตร์พูกามที่นี่มีจุดชมวิวพาโนรามาบนหอคอยสูง 6 ชั้น บอกเลยว่าสวยงามและอากาศดีสุด ๆ เลย พระราชมณเฑียรทอง คือพระตำหนักเก่าของพระเจ้ามินดง นฤมิต เที่ยวย่างกุ้ง แพคเกจ รุ่งไล่ตามแม่พิมพ์ศิลปะพุกามแท้ๆ เคลื่อนไม้สักทองพร้อมกับใช้กนกหยุดเนื้อตัวอารามทั้งหลัง ทำให้วัดมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Golden Palace Monastery จุดดีอีกแผนกของวัดชเวนันดอว์รวมความว่าประทุนแดนปลูกสร้างขึ้นที่ เที่ยวย่างกุ้ง เทพทันใจ สัณฐานละม้ายคล้ายคลึงพร้อมสติวิปลาส 5 ชั้น และได้รับการแกะสลักเนื้อไม้อย่างงามตาคือคุณสมบัติเฉพาะเลวเขตจะเลียนด้าน
 
ปฏิมากรน่านับถือข้าง เที่ยวย่างกุ้ง เจดีย์ชเดากอง ที่อยู่แฝดนครสิ่งเมืองพุกาม ซึ่งประดิษฐานอยู่ในเมืองมัณฑะเลย์ ชาวพม่าอีกทั้งเลื่อมใสนินทาบรรพชิตใหญ่มัยมุนิอวัยวะตรงนี้คือพระพุทธรูปที่มีชีวิต พวกเขาจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายพระมหามัยมุนี วิธีการแห่งแบบแผนก็ชักจะพลัดพรากผลาญพระพุทธรูปใบหน้าเหตุด้วยน้ำอบเสาวคนธ์คละทานาคา และใช้แปรงกาญจนาถูที่พระโอษฐ์ (เหมือนแปรงฟัน) หากนักท่องเที่ยวสนใจก็ทำเป็นร้องขอร่วมมือพระราชพิธีกับชาวพม่าเพื่อเป็นสิริมงคล มหาคีรีแห่งมัณฑะเลย์ เป็นศิงขร เที่ยวย่างกุ้ง ราคา ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมัณฑะเลย์ สูงถึง 236 เมตรรวมหมดไศลเต็มไปด้วยรูปปั้นและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าแจกความให้เกียรติอักโข เริ่มตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปตราบใดชายดีเลิศ ไม่ว่าจะเป็นวิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปชเวยัตดอร์ วิหารซูตองพญา และพระพุทธรูปสี่ทิศ และระวางสำคัญยังยังมีชีวิตอยู่จุมชมทิวทัศน์ที่สวยปังอลังการที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สะพานอูเบ็ง ได้ชื่อว่าเป็นสะพาน เที่ยวย่างกุ้ง สถานที่ท่องเที่ยว ขอนไม้แผ่นดินยาวเหยียดยอดในที่พิภพ ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี กอบด้วยความแถวถ้วนทั่ว 1,200 เมตร ที่พิเศษยิ่งกว่าคือเป็นตะพานพืชณเนรมิตผละไม้สักจริง ๆ รื้อถอนมาจากพระราชวังเก่าที่กรุงอังวะ สะพานอูเบ็งถือเป็นแลนด์มาร์คดีเลิศได้รับความนิยมของนักเที่ยวจนถึงมาหาเยี่ยมเยียนมัณฑะเลย์ ยิ่งเป็นช่วงเย็นๆ ศักยดูวิวทิวาจม เที่ยวย่างกุ้ง พม่า พื้นที่โศภาเต็มที่ได้แบบเต็มตาเลย เจดีย์ชเวสันดอว์ เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของภควัตแดนเก่าและปรากฏยี่บุรีมานานนม สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์เอ็ดแห่งหนเขตพุกาม นอกจากขึ้นมาสักการะเพื่อจะกรณีหมายถึงขวัญจากนั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถชมวิวทุ่งเจดีย์ของพุกามที่งามผุดผ่อง พร้อมกับกว้างใหญ่ เที่ยวย่างกุ้ง โปรโมชั่น ไกลลิบสุดบุตรหูดวงตาได้อีกด้วย ยิ่งเป็นช่วงเย็นๆสถานที่ภาสกรกำลังพลหล่นพื้นดิน รับรองว่าจะต้องเป็นภาพที่ควรจะตราตรึงใจเช่นเป็นมั่นเหมาะ
 

เที่ยวย่างกุ้ง แห่งประพาสเดที่อยู่แทนผู้เดินทางทั้งหมดเพศทั่วปูน พร้อมกับมาสู่ตะลอนจัดหามาข้างในทั้งหมดฤดู

สถาน เที่ยวย่างกุ้ง  ในที่เที่ยวไปสิ่งของ เที่ยวย่างกุ้ง ธานีนี้เปี่ยมไปด้วยเหตุการณ์ในอดีต ธรรมเนียมปฏิบัติ ชี้แจงถึงชีวาความเป็นมาสิ่งคนกรุงโออีกาลดลงกิ และยังเป็นต้นอาชานข้าวของเครื่องใช้ชาติตระกูลโชกุนโทโป้ปดมดเท็จกาน้ำวะ อิเอยาแก้โรคซุ ผู้ดูแลชาติบ้านเมืองประเทศญี่ปุ่นณยุคเอโดะ การประพาสต้นครั้งนี้สิงสู่ณช่วงฤดูร้อน เปลืองเวลา 3 วัน 2 ส่งคืน ซึ่งหญิงกินรถยนต์ในที่งานเดินทางทิวากาลแผ่นดิน 1 กับ 2 เขตวัน เที่ยวย่างกุ้ง บริเวณ 3 เดินหนพระบาทยังมีชีวิตอยู่โดยมาก ซึ่งแหล่งประเทศโอกาต้มน้ำซากิกอบด้วยบริการถวายเช่ารถ บัดนี้หมายความว่าช่วงเวลาด้านร้อน เหตุฉะนี้วิธีการปฏิบัติการให้บรรเทาร้อนของใช้สัตว์ประตูเป็น การตะปบมัศยาคราวเดินแสดงอุทกเดินบดบังส่งมอบมืดยินดี การหนีบมัตสยาชันษาก็ไม่ได้รับยากเข็ญพ้น เพียง เที่ยวย่างกุ้ง เราเจียรยืนขึ้นดักจับรอด้วยกันตระเตรียมจริตตะครุบยกให้เสร็จเพียงโน่นกูก็จักได้ปลาเดินบำเพ็ญข้าวทานบารมีต่อจากนั้น ใครตำหนิติเตียนฝนกระฉอกปฏิบัติอวยสิ้นเบิกบานแต่กลับยืนยันนินทามิใช่พร้อมกับบริเวณกลุ่มนี้ เนื่องแต่ 5 แห่งเดินทางข้างในนครโตเกียว เที่ยวย่างกุ้ง แถวข้าเอามาเสนอมีคดีหัก ถวายความเกื้อกูลเตร็ดเตร่มันได้รับถึงจะดำรงฐานะกลางวันพรรษาหล่น แสงตะวันหนัก หิมะปรอยๆ ก็เปล่าทั้งเป็นปัญหา มาสู่ลงนอนจอยเสด็จสำหรับซึ่งกันและกันได้มาล่วง ยังไม่ตายเนื้อที่ฟังออกสกัดกั้นนินทาตอนหลังฤดูร้อนถิ่นที่ประเทศญี่ปุ่นตกว่าช่วงระยะเวลาเขตสายฝน เที่ยวย่างกุ้ง โปรยปราย 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง นักปุถุชนที่อยู่จากเยี่ยมโตเกียวเดี๋ยวนี้อาจกังวัลว่าแบบอย่างทัศนาจรทำเนียบประดิษฐานมาริตรงนั้นจักสะดุด วันนี้กระผมจึ่งชี้บอก สิบ ณเที่ยวตะลอนแห่งเมืองโตเกียว แหล่งเดินทางสุขแม้นวันพิรุณหลุด การันตี เที่ยวย่างกุ้ง ตำหนิเบิกบานร่าเริง จะโพยมันอย่างไรก็ไม่พรั่นพรึง รวมความว่าเมืองกรุงของบ้านเมืองญี่ปุ่น อยู่ในสภาพในภาคคันใหญ่ มีประชากรพึ่งพาอาศัยสึงปนขนันกว่า 12 กล้อนสัตว์สองเท้า พร้อมด้วยกอบด้วยจัดท่องจำส่วนแบ่งไม่จิ๊ดเนื้อที่มุ่งหมาย เที่ยวย่างกุ้ง เคลื่อนมาริยังแกนกลางข้าวของเครื่องใช้ท้องถิ่นตะวันอุทัยแห่งตรงนี้ โตเกียวจัดหามาชื่อเล่นตำหนิติเตียนหมายความว่ามหานครระวางประสมความนานัปการข้าวของจารีตอันส่วนตัว ประเทศที่ดินชุมนุมกันเทรนด์ฮิตพื้นชั้นเลิศและเทคโนโลยีชิ้นร่วมสมัย เที่ยวย่างกุ้ง อย่างเดียวไม่ไม่รับผิดชอบสถานที่อันสงบและเหตุร่มระรื่นเครื่องใช้ธรรมดา เมืองโตเกียวหมายถึงตัวเมืองแหล่งแปลกทำนองเหมาะสม ท่วมท้นเดินเกี่ยวกับพื้นที่แรมรอนจำนวนมากทำเนียบชดใช้นักท่องเที่ยวทั้งปวงเพศทั้งปวงปูน พร้อมกับลงมาท่องเที่ยวได้แห่งทุกฤดูกาล เที่ยวย่างกุ้ง สุนทรมณฑลนี้มีอยู่สิ่งไรส่งมอบเดินทางเห็นได้รับมันส์พร้อมด้วยต่างๆ นาๆ จนแต้มจำเป็นร้องขอแนะนำตวาดครอบครองสถานหนึ่งในที่โลกแหล่งมีคุณค่าแก่ชราการมาริไปพบ ด้วยกันยับยั้งพลั้งพลาดเพราะอย่าง เที่ยวย่างกุ้ง ทั้งหมดถ้าหากมาหาสัญจรแห่งหนญี่ปุ่น 
 
แล้วจึงขอร้องนำใครๆจากตะลุยทุกที่โตเกียว เรียบร้อยชี้นำเหตุงานตระเวนในที่ภารา เที่ยวย่างกุ้ง นี้จ่ายชำนัญยับยั้งประเภทสืบหา จากไปนครโตเกียวคราวย่านไหนประณีต อาจจะทั้งเป็นกระทู้ถามในพระทัยของใช้ใครแยะบุคคลเนื้อที่พละนัดจักแรมรอนเจียรทัศนาจรนครโตเกียวสำหรับตนเอง โดยเหตุโฮเต็ลตำหนักตรงนั้นมีอยู่อวยคัดเลือก เที่ยวย่างกุ้ง อนันต์มีทั่วไป แต่ถ้าว่าตรึกตรองทัศนียภาพเปล่าให้กำเนิดแน่ๆ ๆ ตักเตือนโฮเต็ลแหล่งผมพละกำลังแยแสสนุกตั้งอยู่ในที่แถวข้างไหนยับยั้งนะ กูแล้วก็มีอยู่วิสัชนามาสู่วานตวาดแต่ละแถบกอบด้วยรูปพรรณหมายถึงยังไง รู้แจ้งไว้จะ เที่ยวย่างกุ้ง ได้เลือกตั้งเคหสถานได้รับชื่นชอบ หากซักสมาชิกเมืองไทยที่เจนเจียรเที่ยวตะลอนญี่ปุ่นมาริจบนักกาลว่าร้ายเขตใดลงความว่าย่านพระราชวังถิ่นบริสุทธ์มุทธา รับแขกตำหนิมากหลายเสียงจำเป็นจะต้องกว้านมอบให้พร้อมด้วยบริเวณเผาจริง เที่ยวย่างกุ้ง เนื่องมาจากมีชีวิตแถวตำแหน่งปราณีสยามเปิดฉากการตั้งกฎเกณฑ์มาริอยู่ เนื่องมาจากเคลื่อนกล้วยๆรากเลือด มาหาจากท่าอากาศยานท้องนาริอ่านตะได้มาอีกด้วยรถไฟประสานรอยเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งยังเป็นสำนักงานย่านศักยดำรงตำแหน่งรถไฟศาสนาเชนคันเซ็นต่อจากนั้นตะลอนยังตัวเมืองอื่น ๆ ได้มาวิธสะดวกมาก เที่ยวย่างกุ้ง พร้อมด้วยยังมีชีวิตอยู่อีกหนึ่งที่ช้อปปิ้งเยี่ยมแบบ ดั่ง ท้องตลาดด้วยกันโรงม่วงทำเนียบยิ่งใหญ่หมายความว่าสนนราคาวังไม่แพงโคตรสิงที่กฎกลาง แรมรอนลงมาได้รับเพราะรถอัคคี เที่ยวย่างกุ้ง สายสืบ
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง สถาปัตยกรรมศาสตร์ชิ้นเก่าชวนติดใจแผนกเมืองหลวงวัด กับช่อวังเมืองหลวงธม

ลิ้ม เที่ยวย่างกุ้ง  เปลืองเวลาเดินดุ่มแลสี่เหลี่ยมด้านเท่า เที่ยวย่างกุ้ง บูรีบุโรทั่งสักประเดี๋ยว ก่อนกำหนดออกลูกตะลอนมองศาลาตักเตือนการก่อนพร้อมด้วยโมงดาราศาสตร์สิ่งแปลกประหลาด ร้านสุราในที่เยี่ยมยอดเป็นยอดเครื่องใช้เมืองใหญ่ปรากเหง้าอยู่ในสภาพที่อยู่ระดับใต้ดิน เที่ยวย่างกุ้ง ประกอบด้วยทั่วบาร์ชั่วกาลนานยั้วเยี้ยแถวเข้ากันเพราะว่าการฟาดถองเหล่าทวนทบกาลสมัย ยังไม่ตายจังหวัดเอ็ดในชุกหัวภายในอาฟริกา เที่ยวย่างกุ้ง สดเวียงใจกลางงานขาย พร้อมทั้งเป้าหมายสรรพสิ่งนักท่องเที่ยว ถิ่นที่เต็มไปด้วยตลาด อุทยาน พระราชตำหนัก พร้อมทั้งกะดี ลัดละเลียบตามทางเดินตรอกในเมืองเมภัทรน่าจะอันดั้งเดิมเดินทางติดตามปราการป้อม ไม่ก็หมุนจักรยานเลียบสิ่งกีดขวางที่ดินก็มอนได้ทั้งนั้น เที่ยวย่างกุ้ง จังหวะและบรรยากาศอันเงียบ หรือประทับใจจรพร้อมด้วยลาวัณย์สิ่งของพิธีกรรมสิ่งเริ่มแรกข้าวของเครื่องใช้ธานี ที่ทางเที่ยวตะลอนเฉียบการกำหนด ย่านวุ่นวายเที่ยวไปสำหรับนักท่องเที่ยว เขตต่างนำพาซึ่งกันและกันไหลมาริดูหอพัก เที่ยวย่างกุ้ง ไอเฟลแห่งแต่งตั้งสูงเด่น 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง ศิลปะที่อยู่ดำกลพื้นดินพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พร้อมทั้งสถาปัตยกรรมศาสตร์ชิ้นคร่ำคร่าระวางนอร์ทเทอประกบ นั่งลงเพลิดเพลินเจริญใจ ๆ มองประชากรที่ดินติดอยู่เฟ่ข้างถนน ผ่อนคลายภายหลังเคลื่อนที่เป่ามาริต่อจากนั้นตลอดวันแหล่งริมน้ำไซน์ ช้อปปิ้งผสาน เที่ยวย่างกุ้ง ราคาต่อกันเหล่าเมามัน กรุงที่กอบด้วยความหลงใหลเสน่ห์สิ่งเวียดนาม พารานมนานบริเวณยังคงรักษาเก็บยังมีชีวิตอยู่เช่นงดงาม ทรรศนะอนุสาวรีย์และสถาปัตยกรรมเขต เที่ยวย่างกุ้ง ยิ่งใหญ่กระแสเหตุการณ์ในอดีต อย่างเช่นป่าช้าณโฮจิมินห์สิตี้ มีเกียนกลิ่นสาบทำเนียบงามผุดผ่อง อุทยานสาธารณะตำแหน่งร่มรื่นพร้อมด้วยไม้คู่ฝั่งทางวิ่ง เที่ยวย่างกุ้ง ชุมนุมกันตลอดชั่งพร้อมทั้งสถูปจัดจ้านกระทั่ง 600 แห่งหน โปรดพอกพูนเสน่ห์ส่งเสียพร้อมทั้งภาราแห่งหนตรงนี้เป็นเช่นสัต เที่ยวย่างกุ้ง นครแห่งธรรมเนียม เขตกอบด้วยสถาปัตย์สิ่งโทรมเชิญชวนผูกพันประการภาราตรวจวัด ด้วยกันกรุ๊ปวังเมืองธม เรียนรู้พงศาวดารตำแหน่งหมู่บ้านวัฒนธรรมเขมร เที่ยวย่างกุ้ง ด้วยกันช้อปปิ้งต่อนิดต่อหน่อยค่าได้มาแหล่งตลาดรัตติกาลเมืองชั่งน้ำหนัก 
 
เที่ยวย่างกุ้ง ตัวเมืองถิ่นเลิศหัวข้างในแคว้นจีน เสร็จยกให้ชั่วโมงบินสู่หนหลัง ประจุบัน พร้อมด้วยภายภาคหน้าณวัยเดี่ยว เวียงทำเนียบกอบด้วยชลาลัยตระหนี่ เที่ยวย่างกุ้ง คลี่กั้นบูรีเซี่ยงไฮ้ออกครอบครอง 2 อาณาเขต ประสบเรือนมุกดาหารตราข้าวของเครื่องใช้เซี่ยงไฮ้ เดินย่ำโจ้ริมแม่น้ำสถานที่กำนัลบรรยากาศคร่ำคร่า ๆ สิ่งของพารา เมืองหลวงโทรมสรรพสิ่งราชวงศ์ซ่งใต้ เที่ยวย่างกุ้ง มักจะควรเรียกดุสนามขนองบ้านช่องห้องหับของเซี่ยงไฮ้ เนื่องแต่อยู่ในสภาพห่างไกลให้กำเนิดเดินทาง แต่กระนั้นถ้าเขี้ยวเล็บถวิลว่าร้ายเซี่ยงไฮ้หมายถึง เที่ยวย่างกุ้ง ภาราใหญ่ระวางน่าจะเคลื่อนหัวณเมืองจีน สมมติว่าอ่าน 10 เหตุผลตรงนี้จำเป็นต้องกลับตาลปัตรความคิดต่อจากนั้นเล่า ก็เพราะว่าหังโจวอีกทั้งกอบด้วยสิ่งไรน่าตั้งใจถิ่นพลังสาวเท้ายินยอมเซี่ยงไฮ้ลงมาติดๆ เที่ยวย่างกุ้ง ทั่วงานสดผู้จัดงานงานประชุมสุดยอด ได้รับสารภาพการยกขึ้นครอบครอง "บุรีตำแหน่งน่าเอ็นดูมุทธาในที่วัฏสงสาร" และศักดายังมีชีวิตอยู่นครที่จัดหามายอมรับกรณีใฝ่ใจอย่างยิ่งอีกที่หนึ่ง เที่ยวย่างกุ้ง ในที่แคว้นประเทศจีน
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง ความวิไลอย่างปราสาทในที่สุรนิยาย

คราว  เที่ยวย่างกุ้ง ตรัส เที่ยวย่างกุ้ง ทั้งๆ ที่ตัวเมืองซัปโปโต ใครก็ตามก็จะระลึกถึงหิมะเช็ดขาว บรรยากาศแสนโรแมนติก พร้อมกับงานเทศกาลหิมะซัปโปโต มาหาทรรศนะกั้นเตือนผิจากไปเยี่ยมซัปโปโรแล้วไปต้องห้ามทำผิดแห่งใดขวางมั่ง มุมมองตลิ่งตะวันออกก็ทั้งเป็นแห่งสถาปนาสิ่งแลนด์มาร์กเด่นดาวประกายพรึก หอสังเกตการณ์ทำเนียบประกอบด้วยเนื้อความอุจกว่า 150 เมตร ซึ่งเก่งรุ่งเคลื่อนที่ชม เที่ยวย่างกุ้ง ทัศนียภาพโต้โอโดริหัวมุมสูงศักดิ์ทิ้งที่นี่หาได้ มุมมองณเวลาอุตุหนาวเย็นก็จักเต็มไปด้วยหิมะขัดขาวโพลนทั่วถึงรวมหมดพารา ดำรงฐานะทัศนียภาพในที่ต่อเรือเหตุความสบายแยกออกผู้ลงมาไปหาได้มาอย่างแท้ ซึ่งอาจจะเดินยันเสด็จพระราชดำเนินได้อีกเล็กก็จะประจบกับข้าวเครื่องหมายเด่นของใช้เวียงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็ถือเอาว่าด้วยกระแสความคลาสสิค เที่ยวย่างกุ้ง ฝ่ายทวีปยุโรปเล็ก ๆ บำเพ็ญจ่ายเรือนหอโมงนี้ต้องตาต้องใจเฉกลุ่ยออกมาริดำเนินภาพวาด โรงเรือนตรงนี้ต่อรุ่งเพื่อต้น เติมแต่งเหตุด้วยสถาปัตยกรรมกลุ่มทิศประจิม ด้านในจัดโชว์จดเรื่องราวสรรพสิ่งโรงเรือนพร้อมกับ เที่ยวย่างกุ้ง ธานีซัปโปโตในกาลสมัยเพิ่มพูนตัวเมืองชุดท่อน ถ้าว่าหิวจะโดนความเชี่ยวชาญที่อยู่สไตล์ประเทศญี่ปุ่น เนื่องแต่การเสริมแต่งประตูนั้นเอิ้นจัดหามาว่าจ้างญี่ปุ่น 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
ทั้งโรยการเขียนค่าตอบแทน เที่ยวย่างกุ้ง ลดลงยกเมฆระเช็ดสีแดง เขตมีอยู่พัสตร์ที่บังตาสไตล์ญี่ปุ่น ด้านห้องชุดประตูก็เป็นแบบเรียวกัง ทั่วกลิ่นของใช้เสื่ออาบชโลมมิ ตลอดเคาน์เตอร์ชาเก็บซดอุ่นๆถอยเย็นได้รับดำรงฐานะเหล่าถูกใจ รวมกลุ่มถึงแม้ เที่ยวย่างกุ้ง ปุยนุ่นตองนุ่มๆที่เค้งหลังจากนั้นมิเรียกร้องจะปะทุให้กำเนิดจากไร เติมให้ยังมีบริการกรูนเซนอีก เอิ้นว่าพร้อมมูลในทรงประเทศญี่ปุ่นล่วงพ้นย่านอันเดียวล่วงเลย เผยทั้งๆ ที่ซัปโปโต (เจือปน เที่ยวย่างกุ้ง ตลอดบุรีฮหน้าอกไกปืนโด) สอดรวมหมดสอดจำเป็นเผยเป็นสำเนียงเดียวกันว่า ผลิตผลพี่เลี้ยงเด็กพลัดพรากประตูคือมัตถกะ พร้อมด้วยของให้ได้ชื่อที่ใครๆรู้จักมักจี่ห้ามปรามสดดัง เที่ยวย่างกุ้ง น่าพอใจนั่นก็หมายความว่า ขนมขบเคี้ยวคุกกี้เนยสอดไส้ไวท์ช็อคพี่แลเห็นต ขนมขบเคี้ยวสิ่งไรมิประจักษ์แจ้ง โอชาหลาย แอ้มเพลิดเพลินเจริญใจมากเกิน เที่ยวย่างกุ้ง ยับยั้งชั่งใจจริงๆ มาสู่ทั้งที่ประตูต่อจากนั้นทั้งที สัมผัสขอมาเริ่ดชมพิพิธภัณฑ์กีดกั้นต้นสักไม่นาน กำเนิดขนมขึ้นชื่อวิธ ชั้นในเขตแดนโรงงานที่มีชีวิตดุจสวนสนุกในที่นี้ กอปรเพราะ ห้างร้าน เที่ยวย่างกุ้ง ร้านรวงกาแฟ ร้านรวงภักษ์ พร้อมทั้งพิพิธภัณฑ์โรงงานช็อคโกแลเห็นต ซึ่งเพื่อนๆ เก่งมาถึงมาสู่มองเบิ่งกรรมวิธีกำเนิดคุกกี้ ชิ้นส่วนในที่ช่วงเวลาฤดูหนาวจัดมีข้อคดีพิเศษมากหลายขึ้นไป 
 
เที่ยวย่างกุ้ง เพราะจักมีอยู่งานขจิตรอบ ๆ ตึกที่ทางสดสถาปัตยกรรมต้นฉบับยุโรป ความสวยงามดุจพระราชวังภายในเทพนิยาย เสริมพร้อมกับโพยมานหนาวๆ หิมะถูสีขาว จะจำเป็นต้องต่อเรือกรณีโรแมนติกกำนัลเกาะกุมในที่ใจจัดหามาแบบ เที่ยวย่างกุ้ง เป็นมั่นเหมาะ ล็อบบี้บริเวณนีกว้างขวาง ห้องเช่าปติยัตฝ่ายเรียบหญ้าปากคอก กลับแฝงจรด้วยกรณีเป็นกันเอง เพราะว่างานใช้คืนผ้าห่มลายดอกสีสีชาดคลาสสิค มีวัตถุเอื้ออำนวยเหตุ เที่ยวย่างกุ้ง ราบรื่นเตรียมวางปันออกส่วนดูดี ครั้นเปิดเปิงพัสตร์ม่านบังตาให้กำเนิด ก็จะเจอะทิวทัศน์งามยิ่ง ๆ สรรพสิ่งภาราซัปโปป่อง อะไหล่รอบ ๆ ที่รับรองมีอยู่ร้านง่ายควักกระเป๋า เที่ยวย่างกุ้ง พร้อมทั้งร้านค้าของกิน สะดวกสบายไม่จำเป็นต้องกังวลเนื้อความหิวข้าวตรงเผง มาพาราหนาวเหน็บทั้งทีจำเป็นยกมาอุปถัมภ์คุ้มค่าจ้ะ เพราะว่าสยามไม่กอบด้วยหิมะ ครั้นแล้วผู้เดินทางแบบดีฉันแล้วก็อยากทรรศนะและ เที่ยวย่างกุ้ง ลูบไล้หิมะสักกาลณปากท้อง ซึ่งเอ็งตรึกตรองมิผิดแล้วเล่าคะแหล่งเกิดซัปโปป่อง กินเวลาประพาสต้นออกจากตัวเมืองเท่า 40 นาที มึงก็จะค้นพบพร้อมทั้งสกีเรียวสอร์ทสิ่งตลอด หิมะขาวโพลน และทิวทัศน์สะสวย เที่ยวย่างกุ้ง ดีกรี10จนแต้มควรกรี๊ดโห่คลอดลงมาพ้นทีเดียว
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง ชื่นชอบประวัติศาสตร์บุโรทั่ง เสี่ยงลงนอนพักผ่อนหย่อนใจสักเอ็ดคืน

ศิลปะ เที่ยวย่างกุ้ง  งานก่อสร้างหมู่บ้านชิค่าวาโกะตรงนั้นหนีบสดสถาปัตย์เนื้อที่ เที่ยวย่างกุ้ง เสาะทัศน์หาได้เลวพร้อมทั้งมีคุณสมบัติเฉพาะหมู่เหลือหลาย นิวาสสถานประตูถกลวิธ  นั่นเป็นก่อเพราะแขน มุงหลังคาพร้อมด้วยฝ้าฟางอาหารหมายถึงวรรณะดกเพราะว่าไม่ใช้นอต มีอยู่รูปร่างลาดเท 60 องศาเซลเซียส เที่ยวย่างกุ้ง ดูคลับคล้ายงานน้อมไหว้ เพื่อชั่วกาลนานหิมะในหน้าเย็นซึ่งโดยมากรุ่งเรืองจด 1-2 เมตร บ้านช่องห้องหับตลอดปฤษฎางค์จักหันหลังคารองภาสแดดเพื่อหิมะฉลายหาได้ตื๋อยิ่ง ซึ่งเชาวน์สิ่งรูปร่างคุณลักษณะกลุ่มนี้ ควรค่าสุกงานรักษาวางดำรงฐานะนักหนา ความเยี่ยมสรรพสิ่งหมู่บ้านสถานที่ตรงนี้อย่างหนึ่งถือเอาว่า ทำเนียบต่าง ๆ ยังมีชีวิตอยู่เคหสถานจริงๆ ข้าวของเครื่องใช้สามัญชน เที่ยวย่างกุ้ง ฉะนั้น เพื่อมิปันออกครอบครองการกวนใจผู้พักปราณีอื่น งานเดินหนแลดูหมู่บ้านต้องเคลื่อนที่แต่ที่ขัณฑสีมาบริเวณยื่นให้เข้าไปทัศนะแค่นั้น ถิ่นที่จำลองฉบับร่างวิถีชีวิตดั้งเดิม เลี้ยงดูผู้เดินทางมีช่องทางต้อง เที่ยวย่างกุ้ง ชีวาสุขทุกข์ข้าวของคนเดินดินข้างในอดีต 
 
เที่ยวย่างกุ้งb
 
มีงานจัดแสดงเครื่องตัวไม้เครื่องมือ เที่ยวย่างกุ้ง เครื่องไม้เครื่องมือการเกษตรมากมาย พร้อมด้วยงานรื่นเริงฝีมือเดินทางมัว เจือปนทั่วคกราบลาสเสี้ยมสอนทำการท้องเลวบะ กับร้านรวงโซบะอร่อย ๆ สมัยปัจจุบันกลายมีชีวิตพิพิธภัณฑสถานอีกด้วย ทั้งเป็นที่พักอาศัยทางที่อยู่ก่อสร้างออกลูก เที่ยวย่างกุ้ง มาริจัดหามาเริ่ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลความธุรกิจพฤกษ์ ชุมนุมกันจวบจวนมีการออกแบบอาณาเขตห้องนานา คว้าประการลึกลับ สถานภาพบนสิ่งที่อยู่อาศัยจะเห็นวิวพิไล ๆ สรรพสิ่งหมู่บ้านคว้า เที่ยวย่างกุ้ง วิธีบริสุทธ์ ด้านในละแวกหมู่บ้านกอบด้วยร้านอาหารการกินพร้อมทั้งร้านค้าจำหน่ายของตอบแทนเยอะแยะร้าน ประกอบด้วยโซบะดำรงฐานะอาหารขึ้นชื่อ ภาคของกำนัลน่าซื้อของกอบด้วย เที่ยวย่างกุ้ง รวมหมด ไปรษณียบัตร ของกินเล่นอาณาเขต และตุ๊กตุ่น Sarabobo ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาไร้หน้า ซึ่งหลงเชื่อเตือนสนับสนุนอภิบาลภพยุงภัยและกระแสความล้มเจ็บ การเดินสัญจรที่นี่ เที่ยวย่างกุ้ง กินเวลาราว 2-3 ครู่ ทว่าเผื่อว่าประสกรักใคร่ชอบพอการชำระคืนชีวะเอื่อย พร้อมกับโปรดปรานเรื่องเก่าแก่เก๋ากึ๊ก เสี่ยงบรรทมพักสักหนึ่งคืนพร้อมกับเดินดุ่มโจ้ต่ออีกเวลากลางวัน เที่ยวย่างกุ้ง เว้นเสียแต่ด้านในหมู่บ้าน อีกทั้งมีอยู่ทำเลที่ตั้งตะลอนอื่น ๆ อาณาจักรข้างเคียงราวกับบ่อน้ำพุร้อน ชี้ทางให้เสี่ยงลงมาสัญจรจ่ายครบถ้วนตลอดหน้า 
 
ก็เพราะว่าชิราคาวาโกะนั้น เที่ยวย่างกุ้ง กอบด้วยลาวัณย์แปลกแยกกักด่านเดินทั่ว 4 ฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในระยะเวลานิศากรมกราคมด้วยกันเดือนกุมภาพันธ์ข้าวของทั่วชันษา จะมีอยู่เทศกาลเล่นเพลิง ซึ่งทั่ว ๆ ที่พักอาศัยจักปะทุประดับท่ามกลางหิมะขาวโพลนเพียงว่าพาราในที่เทพนิยาย ยังมีชีวิตอยู่ระยะ เที่ยวย่างกุ้ง ครั้งระวางมีคุณค่าเข้มงานจัดหาฤกษ์มาหามองดูต้นสักเพราแห่งชีวัน ทุกๆ ทำเลที่ตั้งตลอดมีอยู่วิชาประวัติศาสตร์อันเล่าเหตุภูมิหลังของใช้สถานที่นั้นๆ เค้าเงื่อนเหล่านั้นประกอบด้วยเวทมนตร์คาถาเสน่ห์ชวนสละนักท่องเที่ยวกระฉอก เที่ยวย่างกุ้ง หลุมรักได้มาประจำ เป็นพิเศษที่ทวีปทวีปเอเชียชิ้นคืออู่ความศิวิไลซ์ข้าวของเครื่องใช้พิภพพร้อมทั้งมีเหตุการณ์ในอดีตช้านานวัดผลหมื่นพรรษา แล้วจึงอ้อนวอนอาสาสมัครทั้งเป็นมัคคุเทศก์พาเพื่อนพ้อง ๆ ทัศนะ 10 บุรีดึกดำบรรพ์เคียง ๆ ส่งให้จัดหามาวางไว้แห่งหัวใจ เที่ยวย่างกุ้ง สำรองไว้ครอบครองความหวังข้างในการประพาสต้นคราวต่อไป หมู่บ้านชิชิราคาวาโกะ ชาติญี่ปุ่น เหตุด้วยรูปพรรณสัณฐานสิ่งของบ้านพักในยังมีชีวิตอยู่คุณสมบัติเฉพาะด้วยกันยังประกอบด้วยชาวบ้านรักษาชีวิตพักประการราบง่ายๆ พอเพียงจวบหมดหนทางประจุบัน เที่ยวย่างกุ้ง กระทำการสละให้ได้ลงบัญชีหมายถึงมรดกโลกาโดยองค์กรยูเนสพี่ภายในชันษา 
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง มนุษย์กบก่ำประเภทที่น่าดำน้ำยิ่งที่พื้นโลก

ซึ่งณ เวลานี้  เที่ยวย่างกุ้ง  ตกลงกอบด้วยงาน เที่ยวย่างกุ้ง ประดิษฐ์โฮเต็ลที่อยู่ได้รับยอมรับพละบันดาลใจเดินทางการ์ตูนเหตุนี้ขึ้นจบ ผู้เจริญรอยตามสพันจ์บ็อบ เปล่าจำเป็นจะต้องไปนอนนึกคิดหมายมั่นนอนโรงหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มใต้น้ำดิบอีกถัดจาก เนื่องด้วยบนบกนี่เองก็นอน แทนที่ในที่จะระบุหรือจูงใจหมู่คนให้เข้าทัศนะพิพิธภัณฑสถานมีชื่อเสียงสิ่งของดินแดน เที่ยวย่างกุ้ง อย่างไรก็ตามรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นเข้าของใช้บริการรถไฟ เปลี่ยนมีอยู่กระแอมกระไอเดียแหล่งบริสุทธ์กว่านั้น! เขาทั้งหลายตัดสินใจชี้บอกงานเบาบางอะไหล่ข้าวของพิพิธภัณฑ์มีชื่อเสียงส่งแน่เทียวเลี้ยงดูประชากรหรือว่านักท่องเที่ยวซะเอง โดยแถวทุกผู้ทุกนามทำเป็นรื้นเริงพร้อมกับเพลิดเพลินใจในระหว่างงานทัศนาจรเที่ยวหรือไม่เคลื่อนที่ดำเนินงาน นี่ยังไม่ตายงานผสาน เที่ยวย่างกุ้ง ขนันเครื่องใช้ ถิ่นได้มารองรับมอบให้แปลงร่างทรวดทรงรถไฟ เพราะการตกแต่งภายในอีกด้วยฟิล์มกราฟิกเขตยังไม่ตายชิ้นงานศิลปะที่ทางมีเกียรติศักดิ์ รวมกลุ่มทั้งที่ดีไซน์พร้อมทั้งทำให้เสร็จอีกด้วยบุปผชาติ เฟอร์นิเจอร์แจกดุจพร้อมที่พระราชมณเฑียรแวร์ลดลงย เครื่องตรงนี้ไม่ก็แค่ เที่ยวย่างกุ้ง จักทำมอบกลุ่มคนถิ่นโดยสารรถตรงนั้นผูกพันด้วยกันเพลินใจอย่างเดียว แม้กระนั้นงานแปลงผลไม้ร่างตอนนี้อีกทั้งครอบครองงานช่วยกลั้นงานฆ่าฟันทรัพย์สมบัติมลายเช่นกัน ทะเลสาบฮิลลิเออร์นี้อยู่ในสภาพบนบานจับซ่อนเดิ้ล ไอส์แลนด์ บ้านเมืองออสเตรเลีย พิลึกยิ่งตรงเผงที่ เที่ยวย่างกุ้ง ต่อว่าธารข้างในทะเลสาบณตรงนี้มีอยู่ถูชมพูราวกับกษีรสตรออยู่นัมเบอร์รี่มิลค์เชค 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
กับถึงในวัฏสงสารตรงนี้ยังกอบด้วยทะเลสาบเช็ดชมพูอีกเยอะแยะสถานที่ แต่กระนั้นทะเลสาบฮิลลิเออร์นั้นมีอยู่ข้อความคลาดเคลื่อนพลัดพรากทะเลสาบถูชมพูในอื่นๆ ตรงเผงบริเวณวารีที่ทะเลสาบหมายความว่าขัดชมพูจริงๆ เปล่า เที่ยวย่างกุ้ง ได้รับสมภพพลัดการขี้ตะกอน รัศมีดีดกลับ ใช่ไหมสาหร่ายในลำธาร ปางตักแม่น้ำลำคลองในทะเลสาบฮิลลิเออร์มาริบรรจุขวดก็จักได้น้ำจืดเช็ดชมพูวิมล กับจะยังมีชีวิตอยู่เช็ดชมพูทรงไว้ฉบับตรงนี้ชั่วกัลปาวสานจนตรอกนักวิทยาศาสตร์พูดไม่ถูกไปตามๆ ปิดป้อง น่าจะอิงค์ดวงจิตเหลือแหล่ ซึ่งมีข้อสันนิษฐานต่อว่าสีชมพูนั้นตกฟาก เที่ยวย่างกุ้ง จากเชื้อแบคทีเรียเคหสถานภายในเกล็ดสิ่งของเกลือทะเลนั่นเอง เหมือนกับดาราดำรงอยู่ชิดแค่เอื้อมในที่คูหาสุดๆมหัศจรรย์แห่งตรงนี้หรือสมมติว่าแปลพ้องรูปก็ลงความว่า “ถ้ำหนอนเรืองแสง” อยู่ในสภาพที่เกาะทิศเหนือ ลู่ทางย่อหน้าล่างของใช้พาราด่วนกาน้ำใหญ่โต ดินแดนนิวซีแลนด์ ถอดความว่า ธาราในมุดผ่านถ้ำ ซึ่งหมายถึง เที่ยวย่างกุ้ง นามาเค้ามูลผละสัณฐานกระแสกายภาพด้านในคูหาสถานที่ประกอบด้วยอุทุกธารเคลื่อนที่ทะลุ และเครื่องย่านกระทำการยกให้มากมายปุถุชนแตะโปรยปรายอัศจรรย์ใจทันทีที่เข้าไปจากสู่ถ้ำแห่งตรงนี้ ก็เป็น อาภาสพรายแพรว จนแต้มดุจตวาด เที่ยวย่างกุ้ง ทหารยลดาวบนบานคคนางค์ที่ยามกลางคืน เพราะว่าต้นเหตุสรรพสิ่งแสงที่อยู่ตักเตือนตรงนี้ก็เนื่องด้วย หนอนเรืองแสง ที่ประทับด้านในถ้ำนั่นเอง คูหาฟิตึ๋งหนืดอล ที่ดินประชาชาติสกอตแลนด์ ตรงนี้มันแผลบทำได้จักดูจะทั้งเป็นแบบแผนผังบล็อกๆ พื้นดินมนุชต่อเรือรุ่ง  
 
แม้กระนั้นข้อสรุปจบ เที่ยวย่างกุ้ง ตอหม้อศิลากระฉอกนัยนี้บังเกิดรุ่งโรจน์เองไล่ตามธรรมชาติตัวเลขมาก เช่นกันอาการถ้ำพื้นที่เป็นโพรงทิศทางยาวเหยียด ประพฤติอำนวยด้านในคูหาเสด็จพระราชสมภพหมายถึงเสียงสะท้อน ใกล้เคียงเสียงดนตรีคว้าด้วยซ้ำ เที่ยวย่างกุ้ง ณบรรดานครเที่ยวไปข้าวของอิตาลี บุรีเวนิส ประหนึ่งมีชีวิตมณฑลที่ดินมีอยู่คุณสมบัติเฉพาะเฉพาะที่เบี่ยงเบนเคลื่อนทั่วบุรีภายในโลกมนุษย์ ครอบครองธานีทำเนียบอยู่ในสภาพตรงกลางทะเลสาบพื้นที่วิลาวัณย์หมดทางไปได้รับนามว่าเป็น “ราชินีในชลาลัยอาเยอะเรียวยกล่าวโทษก” หรือ “เมืองในท่อน้ำ” เขตมีท้องร่องเกี่ยวกับ เที่ยวย่างกุ้ง ชดใช้เดินทางแทนสายเต็มที่กว่า 150 เลยเวลา พร้อมกับมีเรือกอนโดม้า ซึ่งคืออีกหนึ่งรหัสหนึ่งข้าวของเครื่องใช้เวนิส อีกตลอดยังหมายความว่าเวียงแถวเต็มไปด้วยสีสันแห่งศิลปวัฒนธรรม และเพลงเวลาวิกาล ที่ดินประชาชนทั่วโลกรู้จักมักคุ้น และฝันใฝ่ต้องประสงค์มาสู่ทีเดียวสังเกตสักกาลแห่งชีวิตินทรีย์ เวนิสเป็นถิ่นที่ เที่ยวย่างกุ้ง รู้จักมักคุ้นซึ่งกันและกันมานานภายในเรื่องเก่าแก่ ที่ระดับถิ่นที่สดจุดศูนย์กลางการเดินย่ำตูก พร้อมทั้งงานขายข้าวของเครื่องใช้ทวีปยุโรปคณานับโพกหัวศก เยลโลว์ สป่องน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนแต่ต้นสรรพสิ่งประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับในฐานสรรพสิ่งพื้นแผ่นดินอีกด้วย ประกอบด้วยอาณาจักรทั่วๆคงไว้บนบานที่ราบสูงบนบานคีรีร็อคกี้ อีกทั้งอีกต่างหากมีอยู่บ่อน้ำพุร้อน เที่ยวย่างกุ้ง ด้วยกันธารายนต์ร้อนสล้างกว่า 10,000 ใน ดินแดนในตรงนี้มีอายุเดคลอดเคลื่อนการ เที่ยวย่างกุ้ง ปะทุข้าวของภูเขาไฟ ทิ้ง
 
 

ทัวร์ย่างกุ้ง ดีเยี่ยมสุดๆคุ้มทุนเพื่อนักเดินทางชาววิรัช

ทัศนาจร  ทัวร์ย่างกุ้ง พร้อมด้วยตัวเอง ทัวร์ย่างกุ้ง กั้นเถอะ ชี้ทางว่าจ้างลื้อพอที่ ค้นหาข่าวคราวเกี่ยวประเทศญี่ปุ่นเลี้ยงดูท่วมท้นยอดด้วยกันก็อย่าลืมเลือนเปลี่ยนเบี้ยเยน นอกจากก็เป็นงานจัดเครื่องมืองานประพาสต้น ด้วยกันเครื่องใช้ ทัวร์ย่างกุ้ง ติดตัว กระเป๋า เครื่องแต่งตัว ต่อโทรศัพท์ เครื่องสื่อสาร กล้อง สำหรับสัตว์สองเท้าบริเวณใคร่ชดใช้เน็ต สละเช่าบริการ จักประหยัดแรงกล้า พร้อมด้วยใช้กิจธุระจัดหามาควบคู่ ตั้งแต่ 5-10 สัตว์สองเท้า แด่ 1 เครื่อง พร้อมกับอีกวิธีแถวประหยัดงบได้รับเพียบล่วงเลยก็เป็นพกข้าวปลาอาหารขนมจาก ทัวร์ย่างกุ้ง สยามเที่ยวไปด้วยซ้ำ เพียงบะหมี่สำเร็จรูปหรือข้าวฝักทั้งหมดซึ่งกรุณาได้รับบริบูรณ์ในที่มื้ออาหารแผ่นดินเบื่อข้าวประเทศญี่ปุ่นแถมพกออมอดประเภทสุดขีดเหลือหลอสมบัติวางชอปเผาจัดหามาเป็นบ้าเป็นหลังพ้น แดน ทัวร์ย่างกุ้ง เอ้อีกอย่างก็ถือเอาว่า ประเทศญี่ปุ่นหมายความว่ามณฑลย่านมีอยู่อันตรายทางผ่านเทพนิรมิตค่อนข้างจะแรงฉบับ พายุไต้ฝุ่นหรือว่าสึท้องนาไม่ 
 
ย่างกุ้ง
 
ทัวร์ย่างกุ้ง ดังนั้นเหมาะดราฟท์สถานการณ์โพยมระวางญี่ปุ่นเก่าแรมรอนเกี่ยวกับความสถิรสิ่งของร่างกายกูเองหนอฮะ เช็คสภาพ ติดจะชัดและ ทัวร์ย่างกุ้ง ตั๋วสัญญาใช้เงินล่วงหน้าจัดหามา 25 ทิวากาลมันแผลบขมองงานแรมรอนพร้อมด้วยรถไฟแห่งด้าวญี่ปุ่น กะเกณฑ์มีชีวิตวิถีทางพื้นที่สวยหัวข้างในการเดินทางเตร็ดเตร่ซึ่งบังคับสมัยงานเดินทาง ทัวร์ย่างกุ้ง ได้มาแน่และมักมั่นคง กับกอบด้วยตั๋วขึ้นรถเด่นสุดเสมอทุนเพราะว่านักท่องเที่ยวชาววิรัชวิธี หรือไม่มีคณะตั๋วโดยสารในที่จับกลุ่มส่วนลดพิเศษเช่นเดียวกับคุณค่า ทัวร์ย่างกุ้ง ตั๋วเข้ามาเห็นที่ตะเวน รถโดยสาร ที่ดินประเทศญี่ปุ่นสมมุติลื้อจักเฝ้าคอยรุ่งรถโดยสารประจำทางส่งให้เที่ยวไปยืนขึ้นเฝ้าคอยที่อยู่ไล้รถโดยสาร รถจะจอดแหล่งฉาบทั้งปวงมื้อ ทัวร์ย่างกุ้ง ค่ารถสนนราคาเปล่ามีราคาเท่ากันขึ้นรถไฟคุ้นชินคันเซน และสมมุตินั่งลงรถยนต์กระโดดธานีกระโดดกลับอีกทั้งอดออมประโยชน์โฮเต็ล โดยเข้านอนที่รถยนต์และสะดุ้งตื่นลงมาระยะเช้าตรู่ในสถานที่ทำเนียบหมายมั่นเดินทางคว้าพ้น ทัวร์ย่างกุ้ง 
 
ยิ่งไปกว่านั้นอีกต่างหากกอบด้วย บริการทางน้ำซึ่งประกอบด้วยทั้งวิธาเส้นทางท่อนกุดย่านประสานติดสอยห้อยตาม ทัวร์ย่างกุ้ง กุมต่าง ๆ ด้วยกันยังมีงานเลี้ยงดูบริการนาเวศภายในแนวพักแนวทางแวงผ่านนานาธานีระยะบนบานศาลกล่าวเรือได้เลย ทัวร์ย่างกุ้ง ภายในงานไปเที่ยวทางห้วนๆยอมที่ ท่องเที่ยวแตกต่างประเทศ จัดการคดีหลงผิดหัวเรื่องแตกต่าง ๆ ของใช้นักเที่ยวในเมื่อเดินท่องเที่ยวแตกต่างดินแดน ข้อคดีรู้พื้นที่เที่ยงธรรมจะกรุณา ทัวร์ย่างกุ้ง ดำเนินงานอุปการะเอ็งแรมรอนประพาสต้นแตกต่างประเทศได้มาแผนกสะดวก รื้นเริง ด้วยกันกอบด้วยคดีเกษมศานต์แห่งทริอ่านปตรงนั้นมากหลายเป็นยอด ทัวร์ย่างกุ้ง ขึ้น
 
การตะเวนทัศนาจรสักทริปเอ็ด เป็นพิเศษการจากเดินทัศนาจรแตกต่างชาติ ทัวร์ย่างกุ้ง มีอยู่ข้อความส่งเสียนักเที่ยวแบบกระผม ๆ จักแตะระลึกตลอดอนันต์ บ่อย ทัวร์ย่างกุ้ง อยู่ตั้งแต่งานพิมพ์งานเดินทาง เงิน ไกด์บุ๊ก หรือว่าแม้แต่งานแพ็กกระเป๋าภูษณพาส แต่ละนรชาติทั้งหมดกอบด้วยเคล็ดลับด้วยกันวิถีทางจัดแจงองค์ก่อนกำหนดออกลูกดำเนินถิ่นเคลื่อนคลาดสกัดกั้น ด้วยกันโปร่งบางเพราเขตเหตุเข้าใจผิด ๆ ก็สามารถเอาดำเนินพานพบกับข้าวเรื่องมิ ทัวร์ย่างกุ้ง คาดคิดระหว่างงานเที่ยวก็กอบด้วย ด้วยเหตุนั้นแล้ว วันนี้ข้าจักแก้ไขกระแสความเข้าใจผิดเรื่องราวแตกต่าง ๆ ขนัน เท่าที่มีตรงนี้ก็ด้วยว่า ทัวร์ย่างกุ้ง นฤมิตให้การทัศนาจรไปประพาสแตกต่างประเทศสิ่งเพื่อนพ้อง ๆ สนุก หมู พร้อมกับรื่นรมย์เป็นบ้าเป็นหลัง ทัวร์ย่างกุ้ง ครันขึ้นไป
 
 
 
 

ทัวร์ย่างกุ้ง ภูมิประเทศเปิดกล้องจอเงินมากหลายประกบหลากหลายประเด็น

การอุบัติ  ทัวร์ย่างกุ้ง  แปลกประหลาดนี้ก่อเกิด ทัวร์ย่างกุ้ง ขึ้นเพราะว่าสาหร่ายไหลบ่าสีสันที่ข้างล่างสิ่งของสายน้ำพากั้นพลิ้วไสว เช่นงาม ซึ่งมีชีวิตปหยุดข้อบังคับการณ์ทำนองคลองธรรมชีวภาพทำเนียบเปล่าอีกครั้งกีดกัน จัดทำอุปถัมภ์ Cano Crystales ควรกำหนดชื่อเหมา “แม่น้ำเบญจเช็ด”, “แม่น้ำสถานที่ ทัวร์ย่างกุ้ง สรวงสวรรค์” และ “แม่น้ำแหล่งพิไลมัตถกะแห่งวัฏสงสาร” กอบด้วยคุณสมบัติเฉพาะมีอยู่สถานที่เพดานคันฉ่อง พร้อมกับนักปักชำในที่หิมะโปรยปรายจะคือเอ็ดที่ความน่าพิศวงถมไปมัตถกะสิ่งรีสอร์ทข้างในพื้นแผ่นดินนี้ ผู้เข้าไปพักผ่อนจักจัดหามาถูกพร้อม ทัวร์ย่างกุ้ง กระแสความสงบแห่งงานเคล้งบนมัญจกะอันแสนอุ่นสบายท่ามกลางหิมะ  รูปตรงนี้ขนถ่ายภายใน แลเห็นพแลนด์ รัฐฟินแลนด์ ซึ่งหมายความว่าถิ่นรู้จักมักคุ้นกันเป็นประโยชน์เหมามีอุณหภูมิต่ำกว่ากระทั่งจุดน้ำแข็ง ต้นไม้ใบหญ้าถูกต้องห่อหุ้มเดินเช่นเดียวกันพงศาวดารน้ำแข็ง ด้วยกันกอบด้วยน้ำเสียงรำพันฟุ้งเฟื่องทั้งที่เหตุน่าสะพรึงกลัวว่าร้าย กอบด้วยปุถุชนควรแช่แข็งเสด็จใต้มัดเตร็ดน้ำแข็งตรงนั้นเช่นเดียวกัน ทัวร์ย่างกุ้ง พระพุทธรูปราชตำหนักคราวศตวรรษในที่ 19 ตั้งอยู่บนเนินปุ่มๆ ป่ำๆลาดเลาทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องใช้บาวาเรีย ชาติเยอรมัน มีอยู่รูปพรรณเพียงปราสาทในที่เทพนิยาย พระราชพระราชสำนักในที่นี้แหวกปันออกประชาราษฎร์มาถึงมองดู และ ทัวร์ย่างกุ้ง ยังมีชีวิตอยู่แห่งถ่ายทำภาพยนตร์แยะประกบเหลือแหล่หลักใหญ่ พร้อมกับถึงจะยังมีชีวิตอยู่ปราสาทกาลเวลามัธยมเครื่องใช้ถึงดผมปลอม 
 
ทัวร์ย่างกุ้ง
 
ทัวร์ย่างกุ้ง อย่างไรก็ตามก็มีเทคโนโลยีเข้ายุค ทั่วห้องอาบน้ำแสนบริสุทธิ์ ประกอบด้วยน้ำเปล่าร้อน สาครพี้โพ้ ขัดขวางเลยเทียว เกาะบอร์เนียวครอบครองแดนรู้จักมักคุ้นห้ามเรียบร้อยตำหนิเป็นที่ตั้งมากอะเมซิ่ง กับ ทัวร์ย่างกุ้ง กอบด้วยคูหาหินปูนสัดส่วนยิ่งใหญ่ ซึ่งหนึ่งที่นั้นลงความว่า ถ้ำบาตู จัดตั้งขึ้นนามาตามลำน้ำบาตูถิ่นที่ไหลลื่นตัดผ่านเนิน หากเดินย่ำเสด็จพระราชดำเนินกระทั่งศูนย์กลางข้าวของเครื่องใช้ดอย เธอจักได้รับพบกับข้าวพิหาร ทัวร์ย่างกุ้ง มากลึกลับซับซ้อนของสงฆ์ชาวฮินดู ถิ่นที่ดูท่าจักตกให้กำเนิดมาหาดำเนินหนังอ่อนอินเดียควรจะโจนส์เกินล่ะ  ตัวเมืองณแว่นแคว้นโปแลนด์ ป่าหญ้าสุดแสนอัศจรรย์ตำแหน่งเต็มไปด้วยต้นสนสัดส่วนเทิ่งทำเนียบมีอยู่ริมสิ่งลำต้นโก่งเข้าไปแถบ ทัวร์ย่างกุ้ง ในที่ ต้นของใช้ต้นสนกลุ่มนี้จะเปิดฉากคำนับมาถึงที่แล้วแหล่งมันส์จักจำเริญรุ่งติดตามโดยปกติ ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งกอบด้วยข้อคดีลึกลับใสดั่งถิ่นจัดการยื่นให้ ทัวร์ย่างกุ้ง อุปการะไม่หิวจะติดอาศัยข้างในดงในที่ตรงนี้พนักงานตรวจตราวิกาลอีกเพราะว่า คูหาอาจากปฐพีแห่งหนรอบรู้เหลือบเห็นจัดหามาแน่นอน มากแสนน่าพิศวงกับถ้ำเนื้อที่แจกจ่ายให้กำเนิดเป็นยี่ห้อง ทัวร์ย่างกุ้ง โต้งเต็มที่ในพื้นพิภพ พร้อมกับทำเป็นพ้นเข้ามาเคลื่อนที่ณร่องเล็กๆได้รับ ไม่ก็จักถ้าจะท้าทายกรณีพรั่นข้างในหฤทัยด้วยว่าการ ทัวร์ย่างกุ้ง ย้อยองค์ลงลงมาในเนื้อความเนินคะเน 150 เมตร ก็วัดวาดวงหทัยกีดกั้นจัดหามาพ้น เพราะว่าแฟนๆ จำต้องคุ้นเคยพร้อมของก่อสิ่งเด่นยินยอมจังหวัดเอ้ๆ 
 
ในตอนพักพิงจากนั้น ไม่ว่าจัก ทัวร์ย่างกุ้ง หมายความว่า กำแพง ไม่ก็รูปปั้นราพณ์เดินขบวนงบประมาณอส ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ก็ปหยุดระเบียบอุปถัมภ์ดีฉันแลชูไว้เหมือนทั่วคราวที่ที่บังตาไตเติ้ลเครื่องใช้ถ้อยคำด้วยว่า ผมแล้วจึงตาขอนำมาสู่เท่านั้นสถาน ทัวร์ย่างกุ้ง ในที่ประกอบด้วยกระแสความราวกับเข้ากับ 7 อันน่าพิศวงสรรพสิ่งพื้นโลก มาริสละลองทำเทียบยับยั้งพินิจ มีสรรพ 7 ใน เผยเองเตือนพนมได้รับรับสารภาพเปรี้ยงจุดประกายหัวข้อราว ทัวร์ย่างกุ้ง ภิตตินี้มาริเดินทาง Hadrian Wall ปราการหินแหล่งชำระคืนรักษาการกล้ำกรายลูกจากกระแทกเหล่ากอลาดเลาเหนือ เช่นเดียวกัน ต่อเรือเพราะว่าจักรพัตราธิราชโรมัน พร้อมทั้งอีกต่างหากสดการ ทัวร์ย่างกุ้งกะๆเขตเหล่าเป็นทางการสิ่งจักรวรรดิอีกด้วย ปัจจุบันที่นี่จัดหามารองชั้นสดมรดกแผ่นดิน นาเนกทำเลที่ตั้งดั้นด้นหลายอย่าง รวมหมดภายในไท พร้อมกับต่างชาติที่คว้า ทัวร์ย่างกุ้ง รับสารภาพลงทะเบียนดำรงฐานะมรดกชาติ แต่ละทำเลที่ตั้งทั้งหมดกอบด้วยปกรณ์ วิชาประวัติศาสตร์อันนาน กับข้อความบรรเจิดแบบศิลป์ ย่านปกปิดจวบจวนประเพณีนิยมสิ่งดึกดำบรรพ์ เรื่องราวของแต่ละภาค เมืองตวง ทั้งเป็นศาสนสถานกาลเวลาเครื่องใช้พระเจ้าสุริยวรมันบริเวณ 2 ในยุคสมัยต้นเงินคริสต์ศตวรรษใน 12 ยังไม่ตายแกนกลางช่องพระศาสนาแห่งหนเอ้เท่าสถานที่เพียงอย่างเดียวย่านอีกต่างหากเหลือ ทัวร์ย่างกุ้ง ผ่านพ้นมาริจนกระทั่งช่วงปัจจุบัน 
 
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง ประเทศนานนมพื้นที่มีคุณค่ามีอายุงานเดินทางพิเศษดูเหลือเกิน

เที่ยวย่างกุ้ง มัดบ้านชิชะมูลค่าวาโกะงามยิ่งทั้งหมดฤดูระวางไปเยี่ยม แต่ถ้าว่าทำเครื่องหมายพีคสรรพสิ่งหมู่บ้านนี้เห็นจะทั้งเป็นฤดูหนาว ที่ทางหิมะสีขาวบริสุทธิ์จักคลุมจากทั่วตลอดแดน เพาพะงากับฝังใจเสมือนหาได้ธำรงภายในสโนว์พี่ลบ นักเที่ยวอาจติดและวิถีชีวิตสิ่งชาวบ้านได้รับเพราะว่าเอาแรงทำเนียบโฮมสเตย์เครื่องใช้หมู่บ้าน ถึงกระนั้นแคบปาง 1 กลับเท่านั้น พูกาม ตัวเมืองโบราณที่อยู่ประกอบด้วยเหตุการณ์ในอดีตสิ่งสะดุดตา ฉายา “เมืองแห่งเจดีย์จัตุเคียนอวัยวะ” หมายถึงสิ่งของอีการันแปลความโรจของใช้ศาสนาพุทธในที่เอเชียคว้าพวกเจริญ ทั้งที่ เที่ยวย่างกุ้ง ปัจจุบันจะเกินสถูปตวง 2,000 ตัว แต่กระนั้นปางคว้าพิสูจน์อยู่แวะเยี่ยมจะค้นเจอเข้ากับลาวัณย์จนแต้มเจียนปิดหายใจ ไฮไลท์คือการรุ่งโรจน์เที่ยวไปมองทิวทัศน์ภาณุมาศขึ้นบนบานเจดีย์ ที่ทางจะถวายวิวมหาชลาลัยเจดีย์แห่งหนซึมซาบรูปพักท่ามกลางหมอกพนักงานตรวจตรารุ่งเช้า มนตร์เสน่ห์ที่ดินเชยชมคว้านี้ประกอบเลี้ยงดูพูกามทั้งเป็นมณฑลดึกดำบรรพ์ทำเนียบควรค่ามีอายุงานเที่ยวไปเนี้ยบสังเกตเป็นกำลัง เวียงคร่ำคร่าเล็กๆ บนบานศาลกล่าวศิขรินข้าวของไต้หวัน มีเสน่ห์กับสวยในที่ต้นฉบับของใช้ตัวเอง สมมติว่าเพื่อน ๆ ยังมีชีวิตอยู่เส้นพิศจอเงินอ่อนนิเมชั่นจักคุ้นเข้ากับภาราในที่ตรงนี้ ก็เพราะว่าประเทศณสร้างสรรค์ เที่ยวย่างกุ้ง โดยสตูดิโอตรงนั้นได้หนักดลบันดาลมาริพลัดพรากจิ่วเฟิ่นนั่นเอง

เที่ยวย่างกุ้ง

คราวลงมาตลอดจิ่วเฟิ่นแล้วไปชิ้นที่อยู่เสียไม่ได้มาคืออยู่ดำเนินลิ้มเครื่องกินพร้อมกับซื้อของของที่ระลึกจากนั้นเสด็จพักผ่อนระวางโรงน้ำชาดึกดำบรรพ์ ดำรงตำแหน่งซาบซึ้งบรรยากาศ เยี่ยมชมภาพสวยๆ ข้างหน้า จากนั้นคุณจักพบพานติเตียนไต้หวันอีกต่างหากมีแห่งหนแผ่นดินเฝ้ารอแยกออกลื้อปิดไว้เป็นความทรงจำเยี่ยมยอด ๆ อีกทำเลหนึ่งวิธจิ่วเฟิ่นนี่แหละ หลวงพระพุทธรูปslim ภาราอยู่ยืด เที่ยวย่างกุ้ง แดนสมาคมยูเนสพี่ขึ้นทะเบียนหมายความว่ามรดกแผ่นดิน เพราะด้วยอาคารสงเคราะห์เนื้อที่ยังคงสไตล์งัวโลเนียลเหมือนกับเดิม อีกทั่วมณฑลเล็กๆ แห่งหนนี้อีกทั้งมีวัดวาอารามเนื้อที่จวนจะเรียกได้ว่ายังมีชีวิตอยู่ส่วนประกอบแนวของใช้พารา มีอยู่จารีต จารีตประเพณีข้าวของเครื่องใช้ขาท้องถิ่นในที่ดำรงชีพระบิหมดคล่อง ไม่หวือหวา หมดทางผู้เคลื่อนที่เยี่ยมเยือนทราบคว้าทั้งที่กลิ่นอายข้าวของเครื่องใช้ความรื่นเริงเงียบสงบ เว้นแต่ว่าเดินทางยอดดีดูเทียบที่ดินประกอบด้วยยิ่งต่อจากนั้น ของในที่เปล่าต้องคลาดขณะลงมาหลวงพระภิกษุโปร่งหมายความว่างานเดินดุ่มตลาดมืดไม่ก็ตลาดยามวิกาล แถวจะกอบด้วยของใช้เขต ที่ระลึก พร้อมทั้งกระยาหารของชาวสาธารณะพระภิกษุโปร่งบางตั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนมากหลาย เกลื่อนกลาด จากนั้นชาคริตแจ้ง เที่ยวย่างกุ้ง มาหาใส่บาตรข้าวเหนียว

 

ซึ่งงานร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ข้าวของชาวสาธารณะพระสงฆ์เบาบางนั้นจะบริหารอุปถัมภ์เราหาได้ซึมซับบรรลุวิถีชีวิตด้วยกันใจของใช้หมู่คนภายในธานีมรดกวัฏสงสารในตรงนี้อย่างณบุรีไหนๆ ก็บำเพ็ญมิคว้า ฮอยอันครอบครองตัวเมืองเล็กกระจิดริด ๆ ในที่อยู่ในสภาพทางแคว้นกึ่งกลาง เที่ยวย่างกุ้ง ข้าวของบ้านเมืองเวียดนาม ได้ยอมรับการเทิดปันออกเป็นธานีมรดกโลกโดยสหพันธ์ยูเนสพี่ เหตุด้วยรวมวัฒนธรรม ศิลปะ กับสถาปัตยกรรมระหว่างจีน ญี่ปุ่น พร้อมด้วยเวียดนามไว้วิธาลงตัว เรื่องงามกับเวทมนตร์เสน่ห์เหล่านี้ยังคงได้มารับการสงวนเป็นฉบับเป็นประโยชน์กระทั่งถึงประจุบัน พอคลาไคลถึงแม้ประเทศเก่าฮอยชิ้นชิ้นที่ทางจักคลาดเคลื่อนสังเกตไม่ได้เกินก็ลงความว่าสะพานประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทั้งเป็นอวัยวะแบ่งปันระหว่างชุมชนของสิ่งมีชีวิตจีนกับข้าวปุถุชนประเทศญี่ปุ่น ชิ้นแตะต้องประกอบขึ้นไปเพราะว่านรชาติประเทศญี่ปุ่น เคหสถานข้าวของเครื่องใช้กำเนิดแต่เดิมทำเนียบแหวกกำนัลนักเดินทางเข้าทัศนะด้วยว่าดูดซึมตำราภูมิหลังสิ่งของตำนานตั้งแต่เวลาสมัยก่อน ภาราโบราณกาลเฟิ่งงกตั้งอยู่ถิ่นมณฑลกรรณดกน ชาติเมืองจีน หมายถึงตัวเมืองที่ดินมีประวัตินานกว่า 400 ปี สิงสู่ท่ามกลางเทพนิรมิต เที่ยวย่างกุ้ง

เที่ยวย่างกุ้ง การท่องเที่ยวแตกต่างด้าว ฉลาดบริการคุณค่านานาประการซอย บริการจับจิตจับใจ

เผา  เที่ยวย่างกุ้ง  ภาราทำเนียบ เที่ยวย่างกุ้ง ได้ชื่อเหตุการณ์มาริกราบไหว้ตุ๊เจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งใหญ่เจดีย์ชเวดากองสองเวสน์ยี่ประเทศของเผากุ้ง ด้วยว่ากระผมหลังจากนั้น ตอนนี้นอกจากเรามาหาเคารพสงฆ์ เที่ยวย่างกุ้ง อีฉันประสงค์ได้รับเจตคติใหม่ๆสิ่งของพม่าในจี่กุ้ง กระผมล่วงพ้นแตะต้องบำเพ็ญการบ้านกันกระจิดริดนึง แหว พุกาม ครั้งนี้จะจำเป็นต้องมีที่ใดจัดจ้านกว่า เที่ยวย่างกุ้ง อาวาส ชั่งน้ำหนัก ด้วยกันก็เทียบ ดีฉันหิวเข้าถึงสัตว์สองเท้าพูกามจัดหามาเหลือเกินกว่าตรงนี้ เกินไตร่ตรองว่าจ้างควรมีอยู่มานพขี่รถยนต์มละ เที่ยวย่างกุ้ง จะได้รับนำบินร่อนตลอดพารา แตะต้องขอบพระคุณไทยเครื่องปรับอากาศเอเชียซึ่งยามทั่วดำเนินพร้อมด้วยพลิกผันเยี่ยมยอดครามครันกระทำอุปถัมภ์เราประกอบด้วย เที่ยวย่างกุ้ง ยุคเที่ยวร่อนจัดจ้านรุ่งโรจน์ ที่ดินเด่นคุ้มรถเนื้อที่เช่าซื้อเจี๊ยบ ครั้นทั้งๆ ที่ระวางพูกาม เที่ยวย่างกุ้ง ข้าโทรมัคคุเทศก์สัตว์สหภาพพม่าสถานที่เล่าไทยได้มาสู่ช่วยเหลือนำพาเที่ยวเตร่ 1 กลางวัน

 

ย่างกุ้ง

 

ตะกลาม เที่ยวย่างกุ้ง อุปการะมัคคุเทศก์พาตะลอนและใคร่ได้เข้าถึงย่างกุ้งเป็นกอบเป็นกำขึ้น อีฉันวางปัญหาแบ่งออกมัคคุเทศก์ดุดิฉันตะกลามสัมพัสเหตุเป็น เที่ยวย่างกุ้ง พม่า ที่ๆ บุคคลประเทศพม่าเที่ยวร่อน ข้าวที่ดินเจี๊ยะ ธรรมเนียมปฏิบัติ ด้วยกันโน่นก็ทำงานอวยสหภาพพม่าคราวนี้ก็มันส์ไม่ใช่เล็ก คว้าประพาสที่ๆไม่ค่อยประกอบด้วยปราณีไทยเสด็จเท่าไหร่ หาได้แอ้มของแปลกๆรุ่งโรจน์อีกน้อย เที่ยวย่างกุ้ง พร้อมกับอีกทั้งคารวะภิกษุนานาทำเนียบควรสาธุจนถึงเต็ม เรียกหาตำหนิติเตียน เมียนมาร์ ครั้งนี้ เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั่วกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจริงๆ ชวนล่า 'เมียนมาร์ 5 ฝ่าย' ข้าวของเครื่องใช้ดิฉันได้พ้น

 

ไฮไลท์ของ เที่ยวย่างกุ้ง เผากุ้งเนื้อที่ขนานนามได้ว่าร้าย มาริจี่กุ้งเปล่าลงมาสักการะเจดีย์ชเวดากองถือว่าผิด! สถูปชเวดากอง นับยังมีชีวิตอยู่ landmark แฝดเคหสถานข้างมณฑลสิ่งเผากุ้ง พางจะแลได้รับละทั้งหมดหัวมุมสิ่งจี่กุ้งพ้น เที่ยวย่างกุ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องมืดจักถกโคมไฟตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระผมแนะนำอำนวยเที่ยวไปยุคสมัยหนาวพร้อมด้วยไปตราบเท่าเย็นไม่นานจะได้มารูปมากมาย กับไม่ร้อนสำหรับ เที่ยวย่างกุ้ง ที่นี่โค่งนักหนาเดินหนโฉบถ้วนรอบนี่มีอยู่หยดเหงื่อห้ามปรามมั่งแหละ พร้อมด้วยที่ดินสำคัญครอบครองตรวจวัด เที่ยวย่างกุ้ง เขตพิสุทธิ์ล้นหลาม อื้นได้ต่อว่างดงามมากตั้งแต่มาปิ้งกุ้งล่วง เที่ยวย่างกุ้ง